Gå till sidans innehåll

Vit teknikkäpp

Den vita teknikkäppen gör det möjligt för synskadade att röra sig säkert och självständigt, att uppfatta hinder och omgivningen och fungerar även som ett tecken på synskada för andra fotgängare.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa teknikkäppens lämplighet och säkra användning

Teknikkäppen beviljas på vissa grunder till personer med synnedsättning som medicinsk rehabilitering. Fråga enheten för synrehabilitering i ditt välfärdsområde om anvisningar för hur du skaffar en teknikkäpp. 

Du kan också köpa en teknikkäpp från en butik som specialiserat sig på synhjälpmedel. Be om råd för att välja en lämplig käpp. Bland annat din gånghastighet, miljö, kvarvarande syn och andra eventuella sjukdomar i stöd- och rörelseorganen påverkar valet av käpp.

Bekanta dig med hur du använder teknikkäppen och dess användningsändamål, till exempel tillsammans med en synrehabiliteringshandledare eller en försäljare som specialiserat sig på synhjälpmedel.

Användning av teknikkäppen kräver övning. Om du är nybörjare på att använda käpp kan du be handledaren i rörlighet eller rehabiliteringshandledaren inom synrehabiliteringen om vägledning. 

Du kan rengöra teknikkäppen med en fuktig trasa. 

Följ anvisningarna som följde med produkten. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Kontakta det organ som lämnade ut teknikkäppen när den börjar bli sliten. Käppen är sliten när den är lös trots att gummibandet har dragits åt eller när färgen har bleknat. 

Spetsen på en teknikkäppen slits och bör bytas ut när käppen inte längre rör sig smidigt 

Följ anvisningarna som följde med produkten. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Det finns olika typer av teknikkäppar och spetsar. Be om råd för att välja en lämplig käpp. 

Om du vill kan du på egen bekostnad beställa käppar och spetsar från tillverkaren utomlands.

Uppdaterad 23.2.2024