Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn – hjälpmedel

När synen försämras blir det svårare att uträtta ärenden, uppfatta omgivningen och förflytta sig. Användningen av hjälpmedel gör det lättare att utnyttja den återstående synen och upprätthålla livskvaliteten.

Inköp av synhjälpmedel

Hjälpmedlen kan skaffas på egen bekostnad och tillhandahålls synskadade personer på vissa villkor som medicinsk rehabilitering av offentliga hälsovården.

Synskadan definieras enligt WHO:s klassificering. Hjälpmedlen stöder en persons förmåga att fungera självständigt.

Mer information om synskada och grunderna för överlämnande av hjälpmedel finns på relaterade länkar.

Glasögon är det vanligaste synhjälpmedlet. De korrigerar ögats brytningsfel på långt eller nära håll. Ljusfilter, dvs. absorptionslinser, minskar bländning, förbättrar kontrasten och stöder det funktionella seendet.

Med förstoringsglas kan du läsa även när din syn är dålig. Utöver glasögon med pluslinser kan ett förstoringsglas hjälpa till att urskilja liten text när närseendet är nedsatt.

Kikare kan användas för att zooma in på avlägsna och närliggande objekt. Kikare används oftast som rörelsehjälpmedel. Du kan till exempel granska vägskyltar, vägmärken och bussnummer eller linjekartor med en kikare.

Med läsbord och bokhållare kan du titta på bilder i böcker, läsa tidningar, rita eller skriva. De kan användas för att förbättra läsställningen, till exempel när man använder ett förstoringsglas.

Behovet av ljus ökar när synen försämras och med åldern. Användning av en punkt- eller förstoringslampa minskar belastningen på ögonen vid läsning.

Med förstoringsapparater kan du läsa och se på bilder, även om du har dålig syn. Apparaten kan vara bärbar eller stationär och kan användas för att förstora och ändra egenskaperna hos text eller bilder.

Läsmaskinen tar en bild av den tryckta texten och läser den högt för användaren. Den hjälper när förstoringshjälpmedel inte längre är till nytta.

En mekanisk punktskriftsmaskin kan användas för att skriva punktskrift som används av blinda och personer med nedsatt syn. Punktskrift läses genom att man känner med fingrarna.

Det är också möjligt för personer med nedsatt syn och blinda att använda datorn genom att anpassa operativsystemet eller med hjälp av hjälpmedel.

Rörelsehjälpmedel gör det möjligt för en synskadad person att röra sig säkert och självständigt, och fungerar samtidigt som ett tecken på synskada för andra människor.

Uppdaterad 6.3.2024