Gå till sidans innehåll

Urinblåsan efter ryggmärgsskada - När ska jag kontakta yrkesutbildade inom hälsovården?

Kontakta yrkesutbildade inom hälsovården, om du upptäcker förändringar i din urinering.

Urinvägsinfektion är den vanligaste komplikationen som en störning i urinblåsan kan orsaka. Urinvägsinfektioner med tydliga symptom behandlas med antibiotika.

Infektionssymptomen kan vara svåra att tolka, då känseln saknas helt eller delvis efter ryggmärgsskadan. Ta kontakt med en yrkesutbildad person inom primärvården, om du har något av de här symptomen:

  • urinen är illaluktande, blodig, grumlig

  • feber, allmänna hälsotillståndet försämras

  • ökad muskelstelhet

  • autonom dysreflexin blir kraftigare

  • ökad urininkontinens.

Ta kontakt med den instans du får vård av, ifall det sker förändringar i din urinering, till exempel:

  • urinen läcker

  • svårigheter med katetriseringen

  • kraftigare autonom dysreflexi.

Uppdaterad 26.2.2024