Gå till sidans innehåll

Vilka rättigheter har jag som närstående?

En närståendes ställning vid den insjuknades sida är inte alltid en självklarhet. Vilken information kan jag få av den vårdande personalen? Kommer någon att meddela mig om något händer min närstående? Hur kan jag hjälpa min närstående? Du hittar svar på dessa frågor i detta avsnitt, som innehåller information om patienters rätt att bestämma över sin egen vård samt information om att vara en närståendevårdare.