Gå till sidans innehåll

Egenvård vid godartad lägesyrsel

Du kan behandla lägesyrsel med lägesbehandling. Ifall symptomen inte lättar på några dagar är det skäl att ta kontakt med en läkare.

Vilken lägesbehandling ska jag välja?

Vid godartad lägesyrsel samlas kalkkristaller vanligtvis i innerörats bakre båggång. Syftet med behandlingen är att avlägsna kalkkristallerna från båggången. Den vanligaste behandlingen är den metod som utvecklats av Epley, det vill säga Epleys manöver.

Det är mindre vanligt att godartad lägesyrsel uppstår i den laterala båggången, men om så är fallet kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ha instruerat dig att utföra Lempert manöver.

Om du är osäker på vad som orsakar yrseln ska du uppsöka läkare.

På vilken sida ska jag utföra manövern?

Lägesyrsel kan bero på en störning i höger eller vänster öra. På mottagningen har en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården konstaterat på vilken sida störningen är.

Yrseln uppkommer vanligtvis när du vänder dig på den sida där störningen är:

  • Om du blir yr när du vänder dig på höger sida, gör manövern för att behandla höger öra.

  • Om du blir yr när du vänder dig på vänster sida, gör manövern för att behandla vänster öra.

Under behandlingen är det normalt att kalkkristallernas rörelse orsakar en snabbt övergående känsla av yrsel, som också kan åtföljas av illamående.

Anvisningar för att utföra de olika manövrerna

Det lönar sig att utföra manövern 1–2 gånger om dagen, men inte precis innan man går och lägger sig. En behandling är inte nödvändig när yrseln inte längre uppträder vid byte av ställning.

Manövern används för att behandla symtom i den bakre båggångskanalen i höger öra.

Se instruktioner:

Manövern används för att behandla symtom i den bakre båggångskanalen i vänster öra.

Se instruktioner:

Manövern används för att behandla symtom i den laterala båggångskanalen i höger öra.

Se instruktioner:

Manövern används för att behandla symtom i den laterala båggångskanalen i vänster öra.

Se instruktioner:

Uppdaterad 24.3.2023