Gå till sidans innehåll

Egenvård av huden efter ryggmärgsskada - Förebygg trycksår

Trycksår är lokal skada på huden eller vävnaden under den som orsakas av att de utsätts för tryck eller av att huden tänjs ut.

Risken för att det ska uppstå trycksår är förhöjd i de kroppsdelar som är beniga och där känsel saknas.

Ett tecken på att något hudområde utsätts för alltför stort tryck är att huden på det området är röd. Orsaken till det här bör redas ut och avlägsnas.

Du kan förhindra trycksår genom att fästa uppmärksamhet vid situationer där huden ofta utsätts för tryck.

  • Byt ställning tillräckligt ofta.

  • Kontrollera att dina hjälpmedel och stöd/ortoser är lämpliga.

  • Se till att du äter tillräckligt och att din kost är mångsidig.

  • Håll koll på din vikt.

  • Se till att din hud inte är ständigt fuktig.

  • Kontrollera att knapparna, sömmarna eller fickorna på dina kläder inte orsakar tryckskador på din hud.

  • Avlägsna alltid lyftselen under dig efter att du förflyttat dig.

  • Sluta röka.

Behandlingen av trycksår som redan hunnit uppstå är utmanande och trycksåren försämrar din livskvalitet. Trycksår kan försvåra rehabiliteringen och öka ditt behov av hjälp.

Uppdaterad 26.2.2024