Gå till sidans innehåll

Genomförande av distansrehabilitering - en guide för den som ska rehabiliteras

Distansrehabilitering kan genomföras på ett multiprofesionellt sätt och är alltid individuellt utformad för personen som ska rehabiliteras.

Du kan till exempel använda din telefon, TV eller surfplatta för att ta emot olika aktivitets- eller träningsinstruktioner eller minnesstärkande uppgifter. Vid distansrehabilitering i grupp kan man också diskutera olika ämnen.

Distansrehabiliteringen kan involvera en:

  • fysioterapeut

  • ergoterapeut

  • talterapeut

  • nutritionist

  • socialarbetare eller socialrådgivare

  • läkare

  • närstående

  • närståendevårdare

  • rehabiliteringshandledare

  • psykolog.

Distansrehabilitering är en del av rehabiliterings- eller vårdplanen för personen som ska rehabiliteras, i vilken innehållet i distansrehabiliteringen registreras.

Distansrehabilitering kräver inte att man tar sig från en plats till en annan, så avstånd är inget hinder för rehabiliteringen.

Uppdaterad 10.4.2024