Gå till sidans innehåll

Läkemedel och fallrisken

Med rätt medicinering och behandling av bakomliggande sjukdomar kan man minska risken för fall. Diskutera din medicinering med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Läkemedel kan påverka fallrisken. Vissa läkemedel kan till exempel orsaka

  • trötthet 

  • yrsel 

  • blodtrycksfall.

Dessa kan öka risken för fall.

Läkemedlens effekter på fallrisken är individuella. Den kan påverkas av till exempel

  • åldern 

  • andra läkemedel som används och sjukdomar.

En högre fallrisk kan vara förknippad med att man börjar ta ett eller flera läkemedel som ökar fallrisken.

Läs mer om läkemedel som ökar fallrisken:

Ta upp din medicinering

Berätta för den behandlande yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården vilka läkemedel du tar och om eventuella problem med balansen. Om du tar läkemedel som ökar risken för fall kan du be om vägledning om hur du kan minska risken för fallolyckor, till exempel genom att

  • ta läkemedlets ”verkningstid” i beaktan 

  • träna muskelstyrkan och balansen 

  • säkerställa ett tillräckligt näringsintag 

  • använda rörelsehjälpmedel.

Vid behov kan du be din läkare eller apotekspersonalen om en bedömning av din läkemedelsbehandling. Ändringar i medicineringen eller läkemedelsfria behandlingsalternativ bör alltid diskuteras med din läkare.

Uppdaterad 22.4.2022