Gå till sidans innehåll

Jag är rullstolsanvändare - Vilka symtom kan förekomma i armarna?

Smärta i armarna kan leda till en nedsättning av funktionsförmågan.

Smärtan begränsar användningen av armarna, vilket försvårar viktkontrollen och ökar risken för trycksår och begränsningar i ledernas rörelse. Den kan också påverka ditt humör. Om smärtan i armarna blir långvarig ska du kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att få lämplig behandling utan dröjsmål.

Besvär i axelområdet är vanliga hos personer med ryggmärgsskador. Muskler och ledband stöder axeln och gör axelledens rörelseomfång stort. Till exempel repetitiva rörelser som ständigt är desamma kan leda till problem med senorna. Symtomen är ofta smärta och begränsad rörlighet. En god muskelstyrka stöder axlarna vid ansträngning.

En av fyra rullstolsanvändare med ryggmärgsskada har smärta i armbågarna, till exempel så kallad tennisarmbåge. Smärta i armbågarna orsakas oftast av belastningen som rullning och förflyttningar medför. God ergonomi förebygger smärta och belastning i armbågsområdet. 

Repetitiva rullningsrörelser innebär konstant belastning på handlederna, vilket kan orsaka seninflammation eller nervinklämning i handleden, till exempel karpaltunnelsyndrom. Symtomen på seninflammation är smärta vid rörelse och ibland svullnad runt senan. Vid karpaltunnelsyndrom är de typiska symtomen nattliga domningar i tummen eller pek- och långfingrarna. När symtomen kvarstår kan handens greppstyrka bli svagare, vilket gör det svårt att hantera små föremål. 

Att behärska rätt rullningsteknik minskar belastningen på handlederna och förebygger belastningsskador. 

När du rullar i rullstol utsätts dina händer och fingrar för olika typer av skrubbsår och hudskador. Rullningen kan leda till att huden torkar ut och blir tjockare. Du kan skydda din hud till exempel genom att använda cykelhandskar när du rullar. Det lönar sig att hålla et öga på huden runt armbågarna om du lutar dig mycket mot bordsskivor eller om dina händer stöds av armbågsstöd. Långvarigt tryck på huden utsätter huden i armbågsområdet för trycksår. 

Uppdaterad 26.2.2024