Gå till sidans innehåll

Duschstol med hjul

En duschstol med hjul gör det lättare att tvätta sig när det är svårt eller omöjligt att gå.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa duschstolens lämplighet och säkra användning. 

Du kan på vissa grunder få en duschstol med hjul via hälso- och sjukvården. En expert bedömer och väljer tillsammans med dig ett hjälpmedel som motsvarar dina behov och passar i din hemmiljö.  

Du kan också själv köpa en duschstol med hjul till exempel i en hjälpmedelsbutik. Se till att duschstolens storlek, justerbarhet och viktbegränsning är lämpliga för dig. Användning av en duschstol med hjul kräver en tillgänglig miljö.  

Kontrollera att stolen är rätt inställd för dig, att bromsarna fungerar och att hjulen snurrar bra.  

Vid behov kan du be om hjälp till exempel av en fysioterapeut.

När du sätter dig i duschstolen eller reser dig  

  • lås bromsarna  

  • vänd fotstöden åt sidan  

  • lyft vid behov armstöden ur vägen.  

Tvätta dig sittande.  


I duschstolar med små hjul kan en assistent hjälpa dig att röra dig när du tvättar dig. Med duschstolar med drivhjul kan användaren också själv röra sig.

Rengör duschstolen med vatten och milt rengöringsmedel efter varje användning. Avlägsna tilläggsdelar vid behov. Det är viktigt att rengöra hjulen eftersom till exempel hår lätt fastnar i dem.  

Följ anvisningarna som följde med duschstolen. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webbplatsen. 

Kontrollera regelbundet skicket på duschstolens hjul, bromsar, fotstöd, handstöd och andra eventuella funktioner.  

En defekt duschstol ska repareras utan dröjsmål. Kontakta vid behov den enhet eller försäljare som lämnade ut duschstolen. 

Följ anvisningarna som följde med duschstolen. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Duschstolar med hjul finns med många olika egenskaper och funktioner, såsom en lutande modell. Vid behov kan du be den som sålde eller lämnade ut hjälpmedlet om mer information.

Uppdaterad 22.2.2024