Gå till sidans innehåll

Vad kan jag ta hänsyn till i min vardag när jag har komplext regionalt smärtsyndrom?

Deltagande i vardagliga aktiviteter stöder orken och rehabiliteringen.

  • Att hålla fast vid en vardagsrutin hjälper att upprätthålla en regelbunden dygns- och sömnrytm.  

  • Du kan ta pauser och göra saker lite i taget.  

  • Var snäll mot dig själv, men kom ihåg att vara aktiv i din egenvård.  

  • En hälsosam kost och regelbunden måltidsrytm bidrar till välbefinnandet och hjälper med viktkontrollen.  

  • Det är tillrådligt att undvika alkohol och andra berusningsmedel när man tar läkemedel.  

  • Nikotin försämrar blodcirkulationen och saktar ner tillfrisknandet. Det lönar sig alltid att sluta röka.  

  • Att dela din oro med en familjemedlem eller annan närstående person kan hjälpa att minska eventuell ångest som kan vara förknippad med situationen.

Smärtgrafen illustrerar hur långvarig smärta påverkar livet.

Smärtgrafen illustrerar hur långvarig smärta påverkar livet. De olika utmaningarna visas i rött. Var uppmärksam på de gulmarkerade saker som du kan göra för att stärka din funktionsförmåga och vardagshanteringen.

Uppdaterad 7.6.2023