Gå till sidans innehåll

Lässtativ och bokhållare

Lässtativet och bokhållaren kan användas för att förbättra läspositionen, till exempel när man använder ett förstoringsglas.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa lässtativets lämplighet och säkra användning.

Du kan köpa ett lässtativ eller en bokhållare på egen bekostnad.  

De beviljas också på vissa grunder till personer med synnedsättning som medicinsk rehabilitering. 

Placera lässtativet eller bokhållaren på ett stadigt underlag. Rikta belysningen på den text du läser.

Justera höjden på bordet och stolen så att ytan är i ögonhöjd. Lämna utrymme för att stödja armbågarna mot bordets kant.

Du kan fästa den lästa boken eller papperet på en förhöjd yta med en separat klämma.

Prova vilket som är lämpligt läsavstånd och lutning på ytan. Vid skrivande eller ritande kan ytan vara lägre än vid läsning.

Rita eller skriv på papperet, inte på stativet.

Du kan rengöra stativ och bokhållare på samma sätt som du normalt städar, med ett milt rengöringsmedel eller en mikrofiberduk avsedd för städning.  

Följ anvisningarna som följde med produkten.

Följ anvisningarna som följde med produkten.

Det finns lässtativ och bokhållare som står på bordet och sådana som fästs vid bordet. Stativen kan också ha olika fäst- och justeringsmekanismer beroende på modell. I skolmodeller kan dokumentet eller boken fästas på en förhöjd yta med magneter eller en bokhiss.