Gå till sidans innehåll

Bukkirurgins inverkan på sex?

Då du återhämtar dig efter en bukoperation, bör du ta i beaktande att sexpositionerna och rörelserna är säkra med tanke på sårläkningen.

Man bör ge tid för återhämtningen, eftersom vävnaderna läker långsamt. När återhämtningen framskrider, blir sexrelaterade frågor mer aktuella. Oftast kan man återgå till sexlivet ganska snabbt efter en bukoperation, men även här bör begränsningarna fölas noga.

Sexrelaterade begränsningar

Då man har sex efter en bukoperation, bör man se till det inte uppstår en hastig och kraftig eller långvarig spänning i bukområdet. Vid valet av sexposition är det bra om hen som blivit opererad fungerar i en mer passiv roll, till exempel liggande på rygg.

Efter en bukoperation rekommenderas det att man undviker ansträngande fysisk aktivitet under sårläkningen, det vill säga vanligen 4-6 veckor. Vid vissa operationer kan sår i bäckenbottenområdet leda till att samlag inte rekommenderas till en början. Var noga med att följa de anvisningar du fått från sjukhuset.

Uppdaterad 28.2.2024