Gå till sidans innehåll

Hur ska jag beakta ledgångsreumatismen vid motion?

Motionera mångsidigt trots ledgångsreumatismen.

Grunden för behandlingen av ledgångsreumatism är antireumatisk medicinering. Regelbunden motion är en del av vården av sjukdomen och upprätthållandet av den allmänna konditionen.

Ledgångsreumatismen kan ha aktiva inflammatoriska faser och lugna symtomfria faser. Lämplig motion påverkar inte ledgångsreumatismens framskridande negativt och kan till och med lindra symtomen. När du rör dig och väljer motionsform ska du beakta aktivitetsnivån och ledsymtomen på din sjukdom.

Om du behöver stöd för att börja motionera kan du använda Hälsobyns egenvårdsprogram Börja motionera.

Stöd för motion och kamratstöd ges också via till exempel Reumaförbundet och lokala reumaföreningar.

Ibland är det svårt att skilja mellan muskelvärk och smärta som orsakas av ledinflammation. Ledinflammationen åtföljs dock ofta av inflammationssymtom.

Smärta som orsakas av ledinflammation

Bland annat följande är tecken på ledinflammation:

 • det gör ont att röra på leden

 • smärta vid beröring

 • styvhet

 • värmekänsla, rodnad och svullnad i leden.

Symtomen på ledinflammation kan vara värre på morgonen eller efter att man varit stilla under en längre tid. Lite rörelse kan lindra symtomen.

Muskelvärk som orsakas av träning

 • förekommer vanligen några dagar efter ansträngningen.

 • är vanligtvis vag och utbredd.

Muskeltrötthet eller obehag under träning är normala känslor efter en effektiv eller ny typ av träning.

Träning som orsakar svår ledvärk bör göras lättare. Anpassa träningens belastning så att dina ledsymtom inte blir värre. Den svåra ledvärken borde avta under dagarna efter träningen.

Du kan läsa mer om reumapatienters smärta och egenvård av reumatisk smärta i Reumahuset.

 • I den symtomfria fasen eller i en fas med lindriga symtom kan du motionera och förbättra din kondition på ett sätt som passar dig.

 • Börja med lätt träning efter en längre paus så att kroppen vänjer sig vid rörelsen. Öka träningens intensitet gradvis.

Regelbunden motion som belastar i lämplig grad och innehåller stötar främjar också skelettets och broskets hälsa. Sådana motionsformer är bland annat raska promenader, löpning, dans och bollspel.

 • För vissa personer med reumatism kan träning som innehåller stötar orsaka ledsmärta. Då är det bäst att undvika träning som innehåller stötar.

 • Du kan utföra träning som innehåller stötar om du inte har några ledsymtom.

 • Undvik att belasta leden som uppvisar symtom för mycket under den inflammatoriska fasen och vänta tills symtomen avtar.

 • Gör stora, lugna rörelser med ett mindre antal upprepningar varje dag, särskilt med lederna som uppvisar symtom. Detta förhindrar att lederna stelnar och extremiteternas normala rörelser bibehålls.

Du kan läsa mer om träning i den inflammatoriska fasen, till exempel vilken typ av träning som kan vara lämplig om du har symtom i fötterna eller händerna, här:

Under eller strax efter träningen får det på sin höjd kännas lätt eller måttlig smärta i lederna. Den bör dock avta inom ett par timmar efter att du slutat träna eller senast till nästa morgon.

Smärtans intensitet kan bedömas med hjälp av olika smärtindikatorer. Du kan läsa mer om bedömning av smärtan och smärtindikatorer i Smärtkontrollhuset.

Välj lämpliga träningsformer

Välj sådana träningsformer som du kan utföra och som inte orsakar svår smärta. Du kan läsa mer om ledvänlig motion här:

Pröva ledstöd

Arbetssätt som skonar lederna, såsom att fördela belastningen och använda lederna i bästa möjliga ställningar kan lindra smärtan. Du kan också pröva om till exempel ledstöd lindrar smärtan och om det är lättare att röra sig med stöd för lederna.

Du kan läsa mer om att stödja lederna och om arbets- och funktionssätt som skonar lederna i Rehabiliteringshusets guider:

Kylbehandling som smärtlindring

 • För att behandla smärtan kan du prova kylbehandling på det inflammerade området.

 • Använd kylpåsen i cirka 10 minuter åt gången.

 • Vid behov kan du upprepa behandlingen flera gånger om dagen.

 • Lägg till exempel en handduk eller ett annat tyg mellan kylpåsen och huden för att förhindra att huden köldskadas.

 • Du kan också prova på vinterbad.

Utnyttja metoder för egenvård av smärta

Du kan också prova på olika metoder för egenvård av smärta. Du kan till exempel använda avslappningsövningar för att lindra smärtan. Läs mer om smärtbehandling och avslappning och bekanta dig med vårt egenvårdsprogram för smärtlindring:

Tala med din läkare om du inte klarar av smärtan som ledgångsreumatismen orsakar eller om smärtan är svår.

Uppdaterad 5.1.2024