Gå till sidans innehåll

Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga? - nivå C6

En skada i halsryggen på nivån C6 leder till tetraplegi, det vill säga känslobortfall i alla fyra lemmar eller extremiteter, armarna och benen.

Rehabilitering är en livslång process, som fortsätter också efter den mest intensiva rehabiliteringsperioden. Det krävs tid för att funktionsförmågan ska bli bättre. Ett av rehabiliteringens syften är att du blir expert på din egen vardag. Då kan du berätta för assistenter och dina närmaste på vilket sätt du vill få stöd och hjälp i vardagen.

I och med skadan begränsas din funktionsförmåga, och de aktiviteter som du kan delta i förändras. Det lönar sig ändå att hålla fast vid de aktiviteter som är viktiga för dig och fundera på hur du kunde delta i dem. I din nya livssituation behöver du mod, engagemang och en vilja att möta dina framtida utmaningar.

Ryggmärgsskadans inverkan på funktionsförmågan (komplett ryggmärgsskada, nivå C6)

Ifall du har en komplett ryggmärgsskada på nivån C6, försvagas din funktionsförmåga betydligt. Talförmågan och förmågan att svälja och kontrollera huvudrörelser finns kvar. Förmågan att röra på armarna finns också delvis kvar. Efter en skada på nivån C6 måste du dagligen öva dig på vardagliga aktiviteter för att hitta de smidigaste strategierna och uppnå självständighet i din vardag.

Funktionsförmågan varierar från person till person. Försämringarna i funktionsförmågan beror inte bara på skadenivån, utan också på skadans omfattning. Ålder, bakomliggande sjukdomar och eventuella andra skador inverkar också på funktionsförmågan. Ditt psykiska välbefinnande, det stöd du får av närstående och den omgivning du lever i kan också ha en positiv eller negativ inverkan på rehabiliteringen.

Om du har en inkomplett ryggmärgsskada kan din funktionsförmåga hållas på nästan normal nivå, trots att skadan befinner sig i den övre delen av ryggmärgen.

Du behöver hjälp i vardagens sysslor efter ryggmärgsskadan.

  • Det är möjligt för dig att klä på dig självständigt. Ändringsarbeten kan göras till dina kläder och det finns hjälpmedel som underlättar påklädningen. Till exempel en nyckelring eller kedja som fästs vid dragkedjan gör det lättare att få fast den och kardborreband kan vara smidigare än knappar på dina klädesplagg.

  • Du tvättar själv den övre kroppen när du är i duschen.

  • Du äter och dricker självständigt med hjälp av olika slags hjälpmedel.

  • Efter en skada på nivån C6 kan du ta tag i föremål med ett tenodesgrepp, så att fingrarna böjs när du sträcker på handleden och sträcks när du böjer på handleden. Du kommer att lära dig att använda dina händer på ett smidigt sätt i din vardag, trots att du saknar rörelseförmåga i fingrarna.

Din rörelseförmåga begränsas efter ryggmärgsskadan.

  • Du kan själv utföra den övre kroppens ställningsvård och rörelseövningar. Med den nedre kroppens ställningsvård och rörelseövningar behöver du assistans.

  • Du rör dig självständigt med en manuell rullstol som du själv kan rulla.

  • Fäst uppmärksamhet vid din ställning och hur långa tider du sitter i rullstolen och ligger i sängen.

Uppdaterad 27.2.2024