Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn – övning av rörelsefärdigheter

Du kan öva på att röra dig självständigt, säkert och smidigt med en handledare i förflyttning och orientering.

Vid övning av rörelsefärdigheter får du vägledning om de färdigheter du vill ha och de rutter du behöver. Övningen omfattar vanligtvis följande:

  • undervisning i användning av den vita käppen

  • att uppfatta omgivningen med hjälp av en käpp, sinnen och återstående syn

  • att utnyttja och hitta landmärken

  • användning av kollektivtrafik

  • att öva på dina egna rutter, till exempel butiks-, arbets- och fritidsrutter

  • övning i användning av hjälpmedel när du förflyttar dig.

Hjälp med rörlighetsövning

Kontakta synrehabiliteringshandledaren i ditt välfärdsområde om du behöver mer information om handledare i förflyttning och orientering.

Som synskadad kan du på vissa villkor få handledare i förflyttning och orientering som medicinsk rehabilitering genom den offentliga hälso- och sjukvården eller socialservicen. Kontrollera om du uppfyller kriterierna för synskada.

Uppdaterad 19.2.2024