Gå till sidans innehåll

Sätt att påverka din egen benägenhet att få symtom

Medan man granskar byggnaden och utreder inomhusluftens kvalitet kan du fundera på hur du kan minska din benägenhet till symtom.

Olika sätt att minska stress och belastning kan bidra till att minska symtomen och benägenheten att få symtom. Genom att identifiera och påverka de faktorer som påverkar dina resurser kan du minska din belastning.

Identifiera de faktorer som ökar och lugnar stress i ditt liv. Vad kan du göra för att minska de ökande faktorerna och öka de lugnande faktorerna?

Välbefinnande i kropp och sinne minskar överaktiviteten i kroppens stressystem. Du måste inkludera saker i din vardag som ger dig välbehag.

Genom en mängd olika metoder och övningar kan du minska överaktiva tillstånd eller aktivitet i kropp och sinne. Symtomen kan kontrolleras t.ex. genom att fokusera på enkla kroppsförnimmelser, såsom andningen.

Du kan förbättra ditt psykiska och fysiska välbefinnande på flera sätt:

  • Avslappning och nedvarvning

  • Motion

  • Ta hand om sömn och återhämtning

  • Regelbunden och varierad kost

  • Natur

  • Sociala relationer

Läs mer:

Tankar, känslor, kroppens funktioner och beteende hänger ihop med varandra. Genom att påverka flera av dessa faktorer kan vi hitta sätt att dämpa långvariga symtom och stress.

Du kan påverka dina långvariga symtom eller benägenheten till symtom av inomhusluft genom att ändra din tolkning av symtomens eller exponeringarnas hot mot din hälsa. I det här fallet är det inte miljön man vill påverka, utan man vill öka sin egen tolerans. Det innebär inte tolerans mot exponeringsfaktorn, utan en normalisering av kroppens förstärkta reaktioner. Känsligheten för faktorer i inomhusluften minskar och avtar i takt med att den negativa betydelsen minskar.

Få tillförlitlig och aktuell information om hur exponeringsfaktorer påverkar din hälsa och de olika orsakerna till symtom.

Observera de förnimmelser som är förknippade med symtomdebuten. Försök att känna igen det ögonblick då kroppens reaktioner accelererar.

Försök att hindra kroppen från att överreagera, till exempel genom att fokusera på andningen eller omrikta uppmärksamheten.

När de är som värst liknar kroppens stressreaktioner en panikattack.

Läs mer:

Om du har en sjukdom eller egenskap som kan bidra till symtomen av inomhusluft ska du se till att behandla den. Vid behov kan du be om hjälp av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Uppdaterad 14.2.2024