Gå till sidans innehåll

Vad är en rehabiliteringsplan?

En rehabiliteringsplan upprättas för att stödja studie-, arbets- och funktionsförmåga och delaktighet. Den upprättas i samarbete mellan klienten och läkaren och, om nödvändigt, med ett multidisciplinärt team.

En rehabiliteringsplan kan upprättas för alla som behöver rehabilitering. Den kan upprättas för dig, ditt barn eller en närstående.

Rehabiliteringsplanen ger dig mer information om hur du kan förbättra din studie-, arbets- och funktionsförmåga.

Du kan fråga din läkare, rehabiliteringshandledare eller socialarbetare om mer information om din rehabiliteringsplan.

En rehabiliteringsplan bör upprättas för dig i vilket skede av behandlingen och rehabiliteringen av din sjukdom eller skada som helst där du behöver rehabilitering.

En rehabiliteringsplan kan också vara en plan för att stödja din självständiga rehabilitering.

Rehabiliteringsplanen innehåller information om:

 • din nuvarande funktionsförmåga

 • hur din vardag fungerar i olika miljöer

 • din studie- eller arbetssituation

 • effekterna av tidigare rehabilitering

 • målen för din rehabilitering

 • de rehabiliteringstjänster du behöver

 • giltighetstiden

 • hur övervakas genomförandet av din rehabiliteringsplan och vem gör det.

Utöver den väsentliga informationen ska rehabiliteringsplanen vid behov innehålla

 • skälen till att en anhörig eller annan närstående person deltar i din rehabilitering

 • skäl till terapihandledningsbesök och antalet handledningsbesök

 • sammanfattad information om tjänster som tillhandahålls av andra aktörer och nätverkssamarbete med de personer som är involverade i utarbetandet av din rehabiliteringsplan

 • kontaktuppgifter till någon du kan kontakta om det behövs ändringar i din plan, nätverkssamarbete eller ytterligare information.

Rehabiliteringsplanen kan antecknas som en del av din sjukjournal, som ett separat B-utlåtande eller på FPA:s blankett för rehabiliteringsplan.

Du kan se dina egna hälsodata i MittKanta.

Uppdaterad 16.2.2024