Gå till sidans innehåll

Duschstolar

En duschstol gör det lättare att tvätta sig när du har nedsatt rörlighet eller balans.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa duschstolens lämplighet och säkra användning.

Du kan köpa en duschstol själv till exempel i en hjälpmedelsbutik eller ett välutrustat varuhus. Se till att duschstolens storlek, justerbarhet och viktbegränsning är lämpliga för dig. 

Du kan också på vissa grunder få en duschstol via hälso- och sjukvården. 

Du får hjälp med anskaffningen av en duschstol från den enhet inom hälso- och sjukvården som producerar hjälpmedelstjänster i ditt område. En expert bedömer och väljer tillsammans med dig ett hjälpmedel som motsvarar dina behov.  

Kontrollera före ibruktagandet att 

  • duschstolen vilar stadigt på underlaget. Justera vid behov utjämningsfoten så att stolen står stadigt. 

  • duschstolen är justerad till en lämplig sitthöjd. 

  • de nödvändiga armstöden och ryggstödet är ordentligt fastsatta på plats. 

  • gummipropparna på fötterna är på plats 

Med duschstolen kan du tvätta dig sittande. Armstöden och ryggstödet gör det lätt att resa sig.

Rengör duschstolen med vatten och milt rengöringsmedel efter varje användning. Avlägsna tilläggsdelar vid behov. Det är viktigt att rengöra fötterna för att säkerställa att justeringarna fungerar. 

Följ anvisningarna som följde med duschstolen. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webbplatsen.

Kontrollera duschstolens skick regelbundet. En defekt duschstol ska repareras utan dröjsmål. Kontakta vid behov den enhet eller försäljare som lämnade ut duschstolen. 

Följ anvisningarna som följde med duschstolen. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben. 

Det finns många olika modeller av duschstolar. Duschstolar och duschpallar kan vara fristående eller monteras vid väggen. Duschstolar kan ha en enhetlig sits eller en sits med intimurtag. De kan också ha armstöd och ryggstöd. 

En hjälpmedelsspecialist hjälper dig att välja rätt produkt för dig.

Uppdaterad 23.2.2024