Gå till sidans innehåll

Glasögon

Glasögon är det vanligaste synhjälpmedlet. De korrigerar ögats brytningsfel på långt eller nära håll. Ljusfilter, det vill säga absorptionsfilter, minskar bländning, förbättrar kontrasten och stöder funktionellt seende.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa glasögonens lämplighet och säkra användning. ​

Du kan köpa glasögon och ljusfilter i glasögon i optikeraffärer på egen bekostnad. De beviljas på vissa grunder till personer med synnedsättning som medicinsk rehabilitering. 

Den som lämnar ut glasögonen vägleder dig i hur du använder glasögonen.  

Färgen på absorptionslinsen väljs individuellt för ett specifikt ändamål genom att prova. Valet av rätt linsfärg påverkas av en eventuell ögonsjukdom och bländningens styrka.

Välj glasögon efter användningsändamål.  

När du läser med läsglasögon, se till att läsavståndet är rätt och att belysningen är bra och tillräcklig. Med starka glasögon med positiva linser är läsavståndet kortare än normalt.   

Använd ljusfilter i glasögon vid behov. Observera att de finns tillgängliga för både inomhus- och utomhusbruk.

Rengör glasögonen i ljummet vatten med ett rengöringsmedel för glasögon eller ett milt rengöringsmedel. Torka dem med mjukt papper eller en luddfri duk. 

Följ anvisningarna som följde med glasögonen.

Glasögon underhålls och repareras hos en optiker. Skruvar, näskuddar och bågar kan bytas ut. 

Följ anvisningarna som följde med glasögonen.

Du hittar grundläggande information om brytningsfel och glasögon på andra ställen i Hälsobyn. 

Läs mer: 

Uppdaterad 22.2.2024