Gå till sidans innehåll

Stödsulor

Stödsulor är individuellt tillverkade hjälpmedel för fotbladet. Syftet med stödsulorna är att korrigera fotens och vristens position, minska belastningen på fotsulan, underlätta rörelse och lindra smärta.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa stödsulans lämplighet och säkra användning.

Stödsulor kan köpas på egen bekostnad eller fås via den specialiserade sjukvården eller primärvården.  

Stödsulor kan också beviljas med betalningsförbindelse. För att få stödsulor med betalningsförbindelse måste de nationella grunderna för utlämnande av hjälpmedel uppfyllas. Bedömningen av behovet av stödsulor görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, såsom en läkare, fysioterapeut eller fotterapeut.  

Stödsulorna tillverkas av vårdpersonal som är specialiserad på de nedre extremiteterna, bland annat hjälpmedelstekniker, fysioterapeuter och fotterapeuter. Stödsulor kan också köpas i sportaffärer. Behandling med stödsulor ska alltid baseras på en noggrann undersökning av fotbladen, ståendet och rörelse.  

För tillverkning av stödsulorna ska du ta med dig de skor du planerar att använda innersulorna med så att innersulan kan tillverkas eller anpassas för att passa skon.

Observera att stödsulan tar upp plats i skon. De flesta skor har en uttagbar innersula. Du kan byta ut innersulan mot din egen stödsula, så att stödsulan passar bättre i din sko.  

Om skon känns trång med stödsulan ska du inte använda stödsulan i de skorna. När du köper nya skor lönar det sig att prova skorna med stödsulorna.  

Börja använda stödsulorna gradvis så att fotbladen kan anpassa sig till den nya positionen. 

  • Använd stödsulorna i 30–60 minuter åt gången under den första dagen. 

  • Öka användningstiden gradvis om inga problem uppstår. 

  • Kontrollera hudens skick.

Stödsulor bör användas i alla skor. Du kan byta stödsulan till olika skor efter behov.  

Som en allmän regel ska stödsulor användas i en neutral sko. Om du funderar på vilka skor du ska välja kan du fråga tillverkaren av stödsulorna om råd. En felaktig sko kan försvaga eller förändra effekten av stödsulan.  

Stödsulan får inte skava eller orsaka smärta. Svår smärta i samband med användning av stödsulorna är inte normalt. Om stödsulorna orsakar smärta, skav eller blåsor ska du inte använda stödsulorna utan kontakta tillverkaren av stödsulorna.  

Stödsulorna ska inte ses som ett passivt stöd, utan snarare som ett hjälpmedel för rörlighet tillsammans med fotövningar. Så kom också ihåg att göra muskelövningar som förstärker foten.

Följ anvisningarna från tillverkaren av stödsulorna. Alla stödsulor tål inte att blötläggas i tvättvatten, det kan skada till exempel stödsulans limningar eller material. I de flesta fall räcker det med att torka av stödsulan med en fuktig trasa och ta ut den ur skon så att den får luftas.

Stödsulorna håller i cirka ett par år beroende på material och användning. Om du har en bakomliggande sjukdom som påverkar dina fötter (till exempel diabetes eller reumatism), eller om du upplever att dina fötters position har förändrats lönar det sig att låta kontrollera dina stödsulor regelbundet.  

När du märker att materialet i stödsulan är slitet eller trasigt ska stödsulorna bytas ut. Ta med dig de gamla stödsulorna om stödsulorna byts ut. 

Beroende på tillverkningsmetod kan stödsulor delas in i fyra olika grupper: 

  • snabbsulor  

  • elementsulor  

  • sulor tillverkade genom gipsavgjutning eller 3D-modellering  

  • sulor som formas direkt efter foten.  

I regel är de material som används för sulorna antingen mjuka, halvhårda eller hårda. Lämpligt material och lämplig tillverkningsmetod väljs utifrån situationen och de metoder som finns tillgängliga. Ju hårdare materialet är, desto starkare korrigerar stödsulan positionen.  

Behovet av stödsulor kan ibland vara tillfälligt. Diskutera behovet av stödsulor med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Uppdaterad 23.2.2024