Gå till sidans innehåll

Egenvårdsprogrammet Börja motionera

Det finns många sätt att öka den fysiska aktiviteten, oavsett ålder och funktionsförmåga. Det viktigaste är att hitta för dig lämpliga sätt att öka och upprätthålla den fysiska aktiviteten.

Regelbunden motion och fysisk aktivitet bidrar till välbefinnande i kropp och sinne på många olika sätt i olika skeden av livet. 

Egenvårdsprogrammet Börja motionera består av 15 sessioner. De innehåller uppgifter, intressant information om motion och praktiska motionstips i form av anvisningar och länkar. Du kan framskrida i egenvårdsprogrammet i din egen takt.

Innehållet i egenvårdsprogrammet:

  • motivation för motion och hur man kan arbeta med den 

  • övningar i olika delområden inom hälsokonditionen 

  • motion och smärta 

  • patientföreningar som främjare av rörlighet 

  • motion som stöd för psykiskt välbefinnande 

  • sömn och återhämtning som en del av att börja motionera och upprätthålla aktiviteten 

  • motionens progressivitet. 

Om du har en sjukdom som gör det svårt eller omöjligt för dig att röra på dig ska du diskutera med din läkare för att se till att egenvårdsprogrammet är lämpligt.

Så här registrerar du dig för och loggar in på Min vårdväg 

Du kommer till egenvårdsprogrammet Börja motionera via Hälsobyns Min vårdväg. 

Logga in i Min vårdväg 

Logga in på Min vårdväg

Hälsobyns egenvårdsprogram erbjuder information och tips om hur man kan ta hand om sin egen hälsa eller leva med sin sjukdom. Programmen är gratis och tillgängliga för alla. Det är frivilligt att använda egenvårdsprogrammen. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan rekommendera ett egenvårdsprogram för sin klient. Vårdpersonalen kan dock inte se vem som har tagit ett egenvårdsprogram i bruk.

Uppdaterad 19.2.2024