Gå till sidans innehåll

Bäckenbottenmusklernas träning efter radikal prostatektomi

Det är viktigt med bäckenbottens muskelträning efter operationen.

Börja med bäckenbottenmusklernas träning efter att katetern har avlägsnats. Gör övningarna väldigt lätt ifall du upplever svullnad eller smärta vid bäckenbottenområdet eller ifall inkontinensen är svår.

Repetera identifieringsövningen

Efter att katetern är borttagen kan du börja bäckenbottens muskelträning med de bekanta identifieringsövningarna.

Se träningsanvisningarna:

Använd bäckenbottenmusklerna under vardagliga sysslor

Fortsätt med att aktivera bäckenbottenmusklerna under dagliga sysslor för att minska på inkontinensen.

Se träningsanvisningarna:

Börja med att stärka bäckenbottenmusklerna

Du kan tillsätta styrketräning så småningom i ditt träningsprogram ifall identifieringsövningen känns lätt i både sittande samt stående ställning och postoperativa återhämtningen har framskridit väl.

Bäckenbottens muskler och urinrörets slutarmuskler kan tröttas ut av för intensiv träning. Ifall inkontinensen förvärras i samband med att du börjat med styrketräning för bäckenbottenmusklerna lönar det sig att sluta med övningarna och börja med dem i ett senare skede.

Gör styrketräning under 3 – 5 dagar av veckan. Kom ihåg att hålla vilodagar. Öka på träningens intensitet och mängden repetitioner så småningom.

Se träningsanvisningarna:

Gör övningarna regelbundet

Du kan återvända till dina fysiska hobbyer då det gått 6 veckor från operationen. Kom ihåg att uppmärksamma bäckenbottens muskler även i dina hobbyer. Bäckenbottenmusklernas styrketräning kan kombineras med t.ex. gymträning.

  • Fortsätt med bäckenbottens muskelträning ifall urin fortsätter läcka i samband med belastning och rörelse.

  • Ifall inkontinensen förvärras av fysisk aktivitet så som löpning eller bollspel, lönar det sig att undvika starkt belastande aktiviteter och låta bäckenbotten återhämta sig.

  • Kontakta enheten som står för din vård ifall inkontinensen varar över 6 veckor från operationen. De kan förse dig med mer råd.

Se träningsanvisningarna:

Vid vilket skede räcker det inte endast med bäckenbottens muskelträning?

Urininkontinens som varar i ett år efter operationen även om man följer anvisningarna för bäckenbottens muskelträning kan vårdas med kirurgiska ingrepp. Inkontinensen kan vårdas med slinga- eller protesoperation.

Uppdaterad 19.1.2024