Gå till sidans innehåll

Spelregler för motion vid pulmonell arteriell hypertension

Du kan motionera dagligen när symtomen på pulmonell arteriell hypertension är under kontroll.

När ditt tillstånd är stabilt kan du motionera som planerat utan att vara orolig.  Om du känner att du mår annorlunda än du brukar förklarar dessa spelregler vad du ska göra. Om du är osäker ska du kontakta din vårdenhet.

Du kan skriva ut PDF-anvisningen om Spelregler för motion vid pulmonell arteriell hypertension, dvs. PAH:

Uppdaterad 7.6.2022