Gå till sidans innehåll

Problemnavigator

Behöver du information och hjälp med frågor som gäller din eller en närståendes välbefinnande och sociala trygghet?

Problemnavigatorn är ett verktyg som utvecklats av yrkesverksamma inom socialt arbete för att hjälpa dig att bedöma ditt eget eller en närståendes behov av socialt stöd. Problemnavigatorn erbjuder information, stöd och hjälp till exempel vid utmaningar i familjelivet, problem förknippade med utkomsten, boendet, sysselsättningen och den egna orken. Problemnavigatorn erbjuder hjälp och stöd enligt hur brådskande situationen är. 

Tjänsten är avgiftsfri. Tjänster fungerar med följande webbläsare: Chrome, Safari, Firefox och Edge. Problemnavigatorn fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. 

Problemnavigatorn ersätter inte en bedömning av vård- eller servicebehovet som görs av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården. Kontakta vid behov en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården. 

Observera! 

Tjänsten är inte avsedd att användas i nödsituationer eller situationer som kräver brådskande vård. I dessa situationer ska du ringa nödnumret 112 eller söka dig till en närliggande jour. 

Problemnavigatorn uppdateras. Den nya versionen kommer att publiceras 2024.

Uppdaterad 17.9.2020