Gå till sidans innehåll

Yrkesinriktad rehabilitering

Om du ska återgå eller övergå till arbetslivet är det arbetspensionsbolaget eller FPA som ansvarar för din yrkesinriktade rehabilitering.

När ansvarar arbetspensionsbolaget för min rehabilitering?

Din yrkesinriktade rehabilitering kommer förmodligen att skötas av ditt arbetspensionsbolag om

 • du har arbetat i flera år och det inte har gått många år sedan din senaste anställning upphörde

 • inkomstgränsen har uppfyllts för de senaste fem kalenderåren.

Läs mer:

När ansvarar FPA för min rehabilitering?

FPA ansvarar sannolikt för din yrkesinriktade rehabilitering om

 • du inte har en etablerad karriär

 • du har varit länge borta från arbetslivet.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för personer vars förmåga att arbeta eller studera och försörja sig har försämrats väsentligt på grund av en sjukdom eller skada.

Yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA kan omfatta till exempel

 • utbildning

 • utredning av yrkesinriktad rehabilitering

 • yrkesinriktad rehabilitering som främjar sysselsättning

 • yrkesinriktade rehabiliteringskurser

 • utbildningsprövning

 • hjälpmedel

 • bidrag för näringsverksamhet.

Under FPA:s yrkesinriktade rehabilitering är rehabiliteringspenningen din utkomst. FPA kan också ersätta utgifter och resekostnader kopplade till dina studier. Anvisningar och ansökan om FPA:s yrkesinriktade rehabilitering finns på FPA:s webbplats.

Uppdaterad 19.2.2024