Gå till sidans innehåll

Guide för vardag och träning vid myosit

Den här guiden är avsedd som stöd för egenvården för personer med myosit. En väsentlig del av behandlingen av myosit är styrketräning för att bibehålla funktionsförmågan.

Observera att detta är en allmän guide för egenvård av myosit. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar du fått, eller be en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om råd för vilka anvisningar som är lämpliga för dig.

Det kan till exempel bli svårare att sitta på huk och att tvätta håret på grund av en muskelinflammation som orsakas av myosit. Muskelstyrketräning och stretchning kan vara till hjälp i vardagen. Tillräcklig vila spelar också en viktig roll för musklernas återhämtning efter träningen.

Muskelinflammation som orsakas av myosit visar sig ofta som en förlust av muskelstyrka. Muskelsvagheten börjar ofta gradvis och musklerna kan kännas ömma.

Utmaningar kan uppstå i många vardagliga aktiviteter, såsom att:

 • resa sig upp från en stol och sätta sig på huk

 • lyfta händerna och tvätta håret

 • röra sig upp och ner i trappor

 • gå till butiken

 • laga mat.

Du kan läsa mer om myosit.

Aktiv och tillräckligt effektiv muskelstyrketräning är en viktig del av behandlingen av myosit. Med styrketräning kan du

 • lindra sjukdomens aktivitet och inflammation

 • förbättra muskelmetabolismen

 • ha en positiv inverkan på din livskvalitet

 • påverka din funktionsförmåga.

Du har nytta av fysisk träning både i den akuta fasen av sjukdomen och senare.

Du kan också träna muskelstyrkan hemma. Vardagliga aktiviteter som är utmanande för dig lämpar sig bra som övningar. När du tränar ska du beakta:

 • rörelser som är lämpliga för dig

 • antal upprepningar och serier, det vill säga belastningen

 • belastningen ska öka gradvis när träningen framskrider

 • styrketräning rekommenderas 2–4 gånger i veckan

Se till att du återhämtar dig tillräckligt och ha en vilodag mellan träningsdagarna.

Du får individuella träningsinstruktioner från din vårdenhet.

Stretchning

Stretchning kan lindra den spändhet som orsakas av myosit. Om muskler, hud eller bindväv är spända kan de begränsa rörelserna, särskilt vid dermatomyosit. Spändheten kan göra det svårt att utföra dagliga aktiviteter, till exempel att ta ner saker från den översta hyllan eller tvätta håret.

Det är behagligare att stretcha varma muskler och bindväv. Beakta följande när du stretchar:

 • till exempel rörelseträning, promenad, bastu eller en varm dusch är bra sätt att värma upp musklerna innan du stretchar

 • stretchningen ska kännas, men den får inte orsaka smärta

 • endast regelbunden stretchning kan ge resultat.

Du kan läsa mer om stretchning och rörlighetsträning här

Massage

Ibland kan massage vara till hjälp vid muskelspänningar och smärta. Massage rekommenderas dock i allmänhet inte vid akuta och svåra inflammationer.

Tillräcklig vila och fördelning av energin, det vill säga att ta pauser mellan sysslorna hjälper dig att klara av vardagen.

Förutom från ditt eget stödnätverk kan du få hjälp med att orka och med din rehabilitering från kamratstöd.

Uppdaterad 29.6.2022