Gå till sidans innehåll

Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för att täcka dina grundläggande, dagliga utgifter kan du ha rätt till utkomststöd. Detta kan till exempel hända när man börjar använda ett dyrt läkemedel.

Utkomststöd är ett individuellt ekonomiskt stöd i sista hand som kompletterar annat utkomstskydd. Andra förmåner måste sökas först. Grundläggande utkomststöd söks från FPA.

Utöver det grundläggande utkomststödet kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos socialkontoret i din hemkommun. Kompletterande utkomststöd kan beviljas för särskilda utgifter, såsom extra boendekostnader eller en långvarig allvarlig sjukdom, för vilka det grundläggande utkomststödet inte räcker till.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja social trygghet och självförsörjning för personen och familjen samt att förhindra utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

Du måste först ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA. Först efter ett positivt eller negativt beslut om grundläggande utkomststöd kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd från din hemkommun.

Uppdaterad 24.4.2023