Gå till sidans innehåll

Elmoped

En elmoped är ett bra rörelsehjälpmedel om du har svårt att gå och inte kan röra dig utomhus med andra hjälpmedel. Elmopeden är avsedd att göra det möjligt att i större utsträckning röra sig självständigt utomhus.

Du kan få en elmoped via hälso- och sjukvården på vissa grunder. Då skriver din läkare en remiss till enheten som lånar ut hjälpmedel i välfärdsområdet, där hjälpmedelsspecialister tillsammans med dig bedömer om en elmoped är ett lämpligt hjälpmedel för dig.  

Du kan också köpa en elmoped själv, till exempel i en butik som specialiserat sig på hjälpmedel. Se till att mopeden är lämplig för dig och att du kan ordna med underhåll.

Bekanta dig med hur du använder en elmoped tillsammans med en hjälpmedelsspecialist. Observera att ibruktagandet av en elmoped kräver övning i olika miljöer.  

Kontrollera alltid före körning att  

  • batteriet är laddat  

  • bromsarna är i skick  

  • strålkastarna fungerar.  

Se videon:  

Följ anvisningarna du fått av din hjälpmedelsspecialist och anvisningarna som följde med elmopeden.  

När du rör dig med en elmoped är du i samma ställning som en fotgängare i trafiken. Observera att en elmoped är ett tungt hjälpmedel. Var försiktig när du rör dig med den. 

Se videon:  

  • Torka med en fuktig trasa vid behov.  

  • Avlägsna fläckar med ett milt rengöringsmedel, såsom diskmedel, vatten och en trasa. 

  • Använd inte rinnande vatten eller högtryckstvätt för rengöring.  

Följ anvisningarna som följde med elmopeden. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Kontrollera däckens lufttryck regelbundet. Det vanligaste lufttrycket i däcken är 2,5 BAR. Fyll på luft i däcken vid behov.  

Ladda batteriet enligt användning. Kom ihåg att ladda batteriet, även om du använder elmopeden sällan. Batteriet behöver laddas även när elmopeden inte används.  

Kontakta den enheten som lånade ut elmopeden om du upptäcker något fel med den. Lämna in elmopeden för regelbundet underhåll enligt överenskommelse. Om du har köpt elmopeden på egen bekostnad ska du ordna med regelbundet underhåll, till exempel hos importören.  

Följ anvisningarna som följde med elmopeden. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

En elmoped från en enhet som lånar ut hjälpmedel måste förvaras i ett väderskyddat utrymme med en temperatur på minst +10 grader Celsius. En del kommuner förutsätter ett förvaringsutrymme som går att låsa.  

 Du får anvisningar om hur du försäkrar din elmoped från den avdelning som lämnade ut den. Om du har köpt elmopeden på egen bekostnad ska du ta reda på praxis för trafikförsäkring för den.  

I vissa kommuner kan du få stöd med att ta hjälpmedlet i bruk av TuleApu-projektets hjälpmedelsfaddrar.