Gå till sidans innehåll

Guide för rehabilitering vid smärta i ländryggen

Den här guiden är avsedd för vuxna som har smärta i nedre delen av ryggen, ländryggen. Guiden ger instruktioner om hur du kan behandla ryggsmärta på egen hand. Guiden kan användas samtidigt med behandlingen och rehabiliteringen inom hälso- och sjukvården. Den här guiden är en allmän guide om ryggsmärta och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Därför ska du i första hand iaktta de anvisningar som du får av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du fråga vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig uttryckligen för dig.