Gå till sidans innehåll

Förmåner för barnfamiljer

FPA stöder barnfamiljer med flera förmåner.

När ett barn föds innebär det många nya saker och den nya livssituationen kan påverka familjens ekonomiska situation. När ett barn föds och växer upp har föräldrarna rätt till familjeledighet och olika förmåner som betalas av FPA. Ibland uppstår oväntade situationer, till exempel om ett barn blir sjukt.

Som moderskapsunderstöd kan du välja mellan en moderskapsförpackning eller en skattefri summa pengar som FPA fastställt.

Läs mer om moderskapsunderstöd på FPA:s webbplats.

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen för förmåner såsom

  • graviditetspenning och särskild graviditetspenning

  • föräldrapenning och partiell föräldrapenning.

FPA betalar föräldradagpenning oberoende av familjetyp. I vissa fall kan dagpenningen påverkas om familjen är en adoptivfamilj, en flerlingsfamilj, en regnbågsfamilj, en ombildad familj eller en familj med en förälder.

Graviditetspenning och särskild graviditetspenning

Endast den gravida föräldern har rätt till graviditetspenning och den kan inte delas mellan föräldrarna. Du kan ansöka om graviditetspenning när du har varit gravid i 154 dagar. Du får ett graviditetsintyg från rådgivningen som du måste bifoga till din ansökan.

Läs mer om graviditetspenning och särskild graviditetspenning via FPA.

Föräldrapenning och partiell föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut under totalt 320 vardagar per barn. Om ett barn har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning delas dagarna för föräldrapenning jämnt mellan föräldrarna, så att var och en har 160 vardagar till sitt förfogande.

Du kan få flexibel föräldrapenning när du vill tills ditt barn fyller två år.

Läs mer om föräldrapenning på FPA:s webbplats.

Faderskapspenning under faderskapsledigheten

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. ca 9 veckor. Pappan kan stanna hemma med mamman i 1–18 vardagar under den period då mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Pappan kan ta ut den återstående faderskapsledigheten i upp till 2 perioder efter att föräldrapenningen har upphört.

Läs mer om faderskapsledighet och faderskapspenning på FPA:s webbplats.

FPA betalar barnbidrag för alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland till utgången av den månad då barnet fyller 17 år. Barnbidragets storlek ökar med antalet barn. En ensamstående förälder kan ansöka om ensamförsörjartillägg för varje barn för vilket hen får barnbidrag.

Läs mer om barnbidrag på FPA:s webbplats.

FPA stöder familjen med olika förmåner om barnet blir sjukt.

På FPA:s webbplats kan du läsa mer om förmåner för barnfamiljer när barn insjuknar. För långvariga sjukdomar kan du också konsultera handboken om funktionshinderservice från Institutet för hälsa och välfärd.

Du kan få stöd från handikappservicen i ditt välfärdsområde och från FPA.

Kamratstöd och information om tjänster och förmåner finns också på organisationernas webbplatser.

Ibland sker det oväntade förändringar i en familjs liv. Kontakta FPA i följande situationer för att få dina familjeförmåner och för att få hjälp med andra FPA-ärenden:

  • barnet ges bort för adoption

  • barnet omhändertas eller placeras brådskande

  • en förälder blir allvarligt sjuk

  • barnet dör

  • en förälder dör

  • en förälder döms till fängelsestraff.

Läs mer om dessa särskilda situationer på FPA:s webbplats.

Du kan få hjälp med bland annat hushållssysslor om du behöver hjälp på grund av en sjukdom, funktionsnedsättning eller annan särskild situation.

Barnets andra förälder kan stanna hemma för att ta hand om barnet om den förälder som tog hand om barnet hemma med föräldrapenning blir sjuk och inte kan ta hand om barnet. För denna period betalas föräldrapenning ut till den andra föräldern. Den andra föräldern får stöd efter självrisktiden för insjuknandet av den förälder som vårdar barnet i hemmet, vilket är dagen för insjuknande + 9 vardagar. Den sjuka föräldern kan få sjukdagpenning från FPA. Kontakta FPA för mer information.

Uppdaterad 8.5.2023