Gå till sidans innehåll

Hjärtat och bedömning av ansträngningsgrad vid motion

Det är viktigt att lära sig att bedöma hur man känner sig då man motionerar. Anpassa ansträngningsgraden vid motionen enligt hur det känns och enligt eventuella individuella anvisningar.

Du kan bedöma hur ansträngande motionen är på en numerisk skala från 6–20. Skalan kallas också RPE-skalan. RPE-skalan står för Rating of Perceived Exertion.

  • På skalan anger siffran 6 att det känns väldigt lätt.

  • På skalan anger siffrorna 10-14 att motionen är lätt eller lite ansträngande. Att röra sig på den här ansträngningsnivån orsakar lite andfåddhet.

  • På skalan anger siffrorna 19 och 20 att motionen är mycket ansträngande eller att du inte orkar motionera längre.

Du kan använda följande RPE-tabell från Hjärtförbundet för att bedöma hur ansträngande motionen är för dig:

Även om du har en hjärtsjukdom får du bli andfådd när du motionerar. En bra allmän riktlinje är att ”du måste kunna prata utan att flämta när du motionerar". Ta dock hänsyn till din sjukdoms karaktär, din startnivå och de individuella anvisningarna som du har fått av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Motionens ansträngningsgrad är lämplig när

  • den inte gör dig utmattad

  • den inte orsakar andnöd

  • du känner dig uppfriskad efteråt.

Motionen får inte orsaka symtom. Läs mer om dessa symtom:

Även mer ansträngande motion kan vara bra och rekommenderas om situationen tillåter det. Om du är i bra kondition kan du till och med motionera på en ansträngande nivå, det vill säga på nivå 16 på RPE-skalan. Den rekommenderade ansträngningsnivån varierar för olika hjärtsjukdomar.

Du kan hitta mer detaljerade anvisningar, till exempel i guiderna för varje sjukdomsgrupp. Be om mer specifika individuella anvisningar av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården som vårdar dig, till exempel din läkare, fysioterapeut eller sjukskötare.

Uppdaterad 16.6.2022