Gå till sidans innehåll

Processen för hjälpmedelstjänsterna inom medicinsk rehabilitering

Processen för hjälpmedelstjänsterna inom medicinsk rehabilitering är en del av klientens övriga rehabiliterings- och vårdprocess eller servicehelhet. Processen är alltid individuell och baseras på klientens behov och mål. Syftet är att stödja klientens funktionsförmåga med lämpliga hjälpmedel.