Gå till sidans innehåll

Hur tar du hand om ditt välbefinnande?

Genom att ta hand om dig själv ökar du dina resurser, din förmåga att orka med vardagen och ditt allmänna välbefinnande.

Det är viktigt att identifiera de saker som ger mening åt ditt liv och ger dig en känsla av livskontroll. Tillräcklig vila, mat och motion hör till människans grundläggande behov. Att tillgodose de grundläggande behoven utgör grunden för att ta hand om sig själv. Genom att ta hand om dig själv kan du också bättre ta emot och hantera oväntade och obehagliga livssituationer som kan gälla dig eller dina närstående.

Meningsfulla sysslor och goda sociala relationer bidrar också till ditt välbefinnande. Sociala relationer kan ge många positiva erfarenheter och välbehag i ditt liv. Å andra sidan kan stressiga sociala relationer ta på krafterna. Det är bra att identifiera vilka sociala relationer ger dig styrka och vilka sociala relationer tar på krafterna.

Observera att detta är en allmän guide för att stärka dina resurser. Om du behöver individuell rådgivning och stöd kan du kontakta social- och hälsovårdstjänsterna.

Saker som du bör vara uppmärksam på och som påverkar ditt allmänna välbefinnande är till exempel

  • tillräckligt med sömn

  • regelbunden motion

  • en regelbunden måltidsrytm

  • fritid

  • egentid

  • förmågan att säga nej

  • egentid.

Gör en avslappningsövning som finns på webbplatsen för Föreningen för Mental Hälsa i Finland. För fler avslappningsövningar, se övningarna i avsnittet Egenvård i Psykporten.

Fundera på följande saker. Du kan också skriva ner dina funderingar.

  • Hur har du belönat dig själv den senaste tiden?

  • Vad är ditt sätt att slappna av?

  • Vad får dig att må bra?

Uppdaterad 24.1.2024