Gå till sidans innehåll

Egenvårdsprogrammet för benhälsa

Skelettet är levande vävnad som du kan påverka i olika skeden av ditt liv genom dina val.

Egenvårdsprogrammet för benhälsa lämpar sig för alla som är intresserade av sin egen benhälsa och för personer som måste ägna särskild uppmärksamhet åt sin benhälsa på grund av en sjukdom. Egenvårdsprogrammet ger dig information om skelettet och stöd för att ta hand om din benhälsa. 

Egenvårdsprogrammet för benhälsa har producerats för Min vårdväg i Hälsobyn i samarbete med Osteoporosförbundet i Finland rf. 

Innehållet i egenvårdsprogrammet:

  • Skelettet 

  • Håll skelettet starkt 

  • En mångsidig kost 

  • En aktiv livsstil 

  • Identifiera riskfaktorerna för benhälsa 

  • Osteoporos är en skelettsjukdom 

Om du har osteoporos eller någon annan långvarig sjukdom ska du rådgöra med din läkare för att se till att egenvårdsprogrammet är lämpligt för dig.

Hälso- och sjukvårdspersonal: 

Ta egenvårdsprogrammet i bruk så att du kan rekommendera det till dina egna klienter. 

Så här registrerar du dig för och loggar in på Min vårdväg 

Du kommer till egenvårdsprogrammet för benhälsa via Hälsobyns Min vårdväg. 

Logga in i Min vårdväg 

Logga in på Min vårdväg

Hälsobyns egenvårdsprogram erbjuder information och tips om hur man kan ta hand om sin egen hälsa eller leva med sin sjukdom. Programmen är gratis och tillgängliga för alla. Det är frivilligt att använda egenvårdsprogrammen. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan rekommendera ett egenvårdsprogram för sin klient. Vårdpersonalen kan dock inte se vem som har tagit ett egenvårdsprogram i bruk.

Uppdaterad 30.9.2022