Gå till sidans innehåll

Motion och ryggradsreumatism

Motion spelar en central roll i behandlingen av ryggradsreumatism. Med olika övningar kan du bibehålla ryggens rörlighet och lindra smärta.

Vid ryggradsreumatism är det viktigt att dagligen röra på sig,träna ryggen och andra leder i kroppen. Du kan påverka din arbetsförmåga och din livskvalitet genom träning. Ett behagligt sätt att röra sig som passar i vardagen främjar det allmänna välbefinnandet.

Du kan läsa mer om ryggradsreumatism, träning, träningsrekommendationer, hållning, ergonomi och välbefinnande på de relaterade länkarna.

Målet med träningen är att

 • bibehålla rörligheten i ryggraden, bröstkorgen och lederna

 • bibehålla en god hållning

 • upprätthålla muskelstyrka och allmän kondition

 • förhindra att felställningar uppstår lindra smärta

 • minska styvhet.

Gynna en mångsidig rörlighets-, styrke- och uthållighetsträning. Träningen bör vara regelbunden.

Undvik träning som belastar ryggen mycket och orsakar stötar, såsom löpning, under en inflammation. Undvik också att belasta andra eventuellt inflammerade leder, såsom knäna, under inflammationen.

De inflammerade lederna och ryggen bör ändå tränas dagligen. Välj ledvänliga träningsformer.

Leder som inte är inflammerade kan belastas normalt.

Smärta och inflammation kan lätt leda till att man inte rör på sig, så välj sådana motionsformer som du tycker om. Välj motionsformer som belastar lederna möjligast lite.

Bra rygg- och ledvänliga motionsformer är bland annat:

 • promenader och stavgång

 • vattengymnastik

 • skidåkning

 • cykling

 • gymträning

 • gymnastik

 • rodd och paddling.

För att behandla smärtan kan du prova kylbehandling på det inflammerade området.

 • Använd kylpåsen i cirka 10 minuter åt gången.

 • Vid behov kan du upprepa behandlingen flera gånger om dagen.

 • Lägg till exempel en handduk eller ett annat tyg mellan kylpåsen och huden för att förhindra att huden köldskadas.

När dina ryggsmärtor eller ledbesvär avtar kan du återgå till dina vanliga motionsformer. Träningen bör dock vara mångsidig och utveckla

 • rörligheten

 • muskelstyrkan

 • uthålligheten.

God muskelstyrka i ryggen, mellankroppen och benen är viktigt för hållningen.

En inflammation orsakar ofta trötthet, vilket kan försämra muskelstyrkan och uthålligheten.

Börja träningen långsamt och öka gradvis intensiteten.

Om din rygg och dina leder tillåter det kan du också ägna dig åt målinriktad träning och tävlingsidrott.

Du ska röra på dig enligt rekommendationerna trots ryggradsreuma.

Ryggradsreumatism är inte i sig ett hinder för tävlingsidrott. När man sysslar med tävlingsidrott bör man dock ta hänsyn till sjukdomens aktivitet och en lugn återgång till träningen efter eventuella inflammatoriska faser. Dessutom måste man ta hänsyn till sportens krav när man tävlingsidrottar med ryggradsreumatism.

Prata med din tränare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om hur du kan återgå till tävlingsidrotten efter sjukdomen.

Uppdaterad 5.1.2024