Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn - Hur tar jag hand om min hälsa?

Uppföljning av hälsotillståndet och säker, ändamålsenlig läkemedelsbehandling upprätthåller en god funktionsförmåga.

Hälso- och sjukvårdens olika påminnelse- och kallelsesystem påminner dig om dina hälsokontroller. Anteckna också när du senast besökte till exempel en ögonläkare.

En säker medicinering kan stödjas med hjälp av hjälpmedel och andra sinnen.

En rad hjälpmedel gör det möjligt för dig att övervaka och följa upp ditt hälsotillstånd.

Du kan till exempel använda olika talande indikatorer för att följa upp din hälsa. Med hjälp av dem kan du till exempel följa upp

 • ditt blodsocker

 • ditt blodtryck

 • feber

 • din vikt.

Synliga symtom eller förändringar, som utslag eller sår, kan vara svåra att upptäcka själv. Du kan använda förstoringsspeglar eller förstoringsglas för att upptäcka förändringar. Be vid behov en seende person om hjälp.

 • Identifiera eventuella punktmärkningar på läkemedelsförpackningen.

 • Håll samma ordning i läkemedelsskåpet.

 • Märk förpackningarna med upphöjda etiketter.

 • Identifiera läkemedelsförpackningarna eller pillren efter storlek eller form.

 • Använd en dosett.

 • Dela upp läkemedlen i dosetten.

 • Dra nytta av apotekets dosdispenseringstjänst.

 • Be en närstående eller assistent att dela ut läkemedlen.

 • Använd hemvårdens tjänster för att dela ut läkemedlen.

 • Använd förstorande hjälpmedel för att kontrollera utgångsdatumet.

 • Be en närstående eller assistent att kontrollera läkemedlets utgångsdatum.

 • Lägg till exempel in en påminnelse i telefonen om ett läkemedel som snart går ut.

 • Du kan läsa produktbeskrivningar och bruksanvisningar för läkemedel på webbplatsen Lääkeinfo.fi.