Gå till sidans innehåll

Motion som stöd vid rehabilitering efter hjärtinfarkt

Den här guiden är avsedd att stödja rehabiliteringen av personer som återhämtar sig från en hjärtinfarkt. Rehabiliteringen är individuell och kan påverkas av många faktorer, bland annat av hjärtinfarktens omfattning och din tidigare funktions- och prestationsförmåga. Observera att detta är en allmän guide för motion efter en hjärtinfarkt. Följ alltid de personliga anvisningar du fått i första hand, eller fråga vid behov en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vilka anvisningar som är lämpliga för just dig.