Gå till sidans innehåll

Spasticitet och ryggmärgsskada

Med spasticitet avses ökad muskelspänst till följd av skador på det centrala nervsystemet.

Spasticitet kan förekomma om ryggmärgen skadats i halsryggradens eller bröstryggens område. Om skadan är i ländryggradens område eller lägre förekommer spasticitet vanligtvis inte. Spasticitet drabbar alltså inte alla. 

Spastiska muskler kan vara i ett konstant spänningstillstånd, eller så kan spasticiteten utlösas av till exempel beröring eller byte av ställning. Spasticitetens intensitet varierar, den kan till exempel försvinna helt under sömnen. Spasticitet påverkar rörligheten och vardagliga aktiviteter. 

Symtom 

Det är viktigt att känna igen förändringar i spasticitetens intensitet. Plötsliga förändringar kan orsakas av vävnadsskador, inflammationer, förstoppning, stress, rädslor, trötthet eller syringomyeli. Om du märker oroande förändringar i din spasticitet ska du kontakta din enhet inom hälso- och sjukvården. 

Symtomen kan vara: 

  • stelhet i armar och ben  

  • okontrollerbara muskelryckningar och ofrivilliga rörelser i armar och ben  

  • muskelkramper  

  • känsla av bältesliknande åtstramning  

  • begränsning av ledernas rörelser. 

Spasticiteten kan förändras med åren. 

Behandling 

Spasticiteten bör behandlas om den orsakar smärta eller felställningar eller om den stör sömnen, byten av ställning, bibehållandet av ställningen, skötseln av hygien eller dagliga aktiviteter. Behandlingen planeras på individuell basis och kan inkludera läkemedel eller vara läkemedelsfri eller en kombination av båda. 

Funktionsförmågan kan stödjas genom bland annat: 

  • rörelse- och lägesbehandling  

  • stretchningar  

  • skenor och stöd  

  • fysioterapi och ergoterapi  

  • läkemedelsbehandling. 

Även om spasticitet är vanligt efter en skada kan många människor leva med den utan särskild behandling. Vissa upplever att de har nytta av spasticiteten när de byter ställning, står, går och utför vardagliga sysslor. Vissa upplever också att den underlättar förflyttningar och att lätta på vikten. 

Uppdaterad 26.2.2024