Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn – hjälpmedel för förflyttning och orientering

Om du har nedsatt syn kan du använda olika hjälpmedel för att förflytta dig.

Det finns olika typer av hjälpmedel på marknaden som hjälper dig att förflytta dig och identifiera rutter. Du kan prova olika hjälpmedel i specialiserade synhjälpmedelsbutiker.

Rörelsehjälpmedel för synskadade beviljas personer med synskada som medicinsk rehabilitering på vissa villkor. Fråga synrehabiliteringsenheten i ditt område om instruktioner för hur du skaffar hjälpmedel.

En markeringskäpp lämpar sig för synskadade personer som fortfarande kan navigera och röra sig ganska säkert med hjälp av synen, men som behöver käppen för att känna, till exempel när de går i trappor eller korsar ett övergångsställe. Käppen är också ett bra tecken på synnedsättning för andra fotgängare.

Den vita teknikkäppen gör det möjligt för synskadade att röra sig säkert och självständigt, att uppfatta hinder och omgivningen och fungerar även som ett tecken på synskada för andra fotgängare.

Den vita stödkäppen lämpar sig för synskadade personer med balansproblem. Den vita käppen fungerar också som ett tecken på synnedsättning för andra fotgängare.

En ledarhund gör det lättare att röra sig när det inte är möjligt att röra sig med hjälp av synen. Av användaren av en ledarhund krävs bland annat förmågan att röra sig självständigt med en käpp, god livshantering, förmågan att ta hand om hunden och hen måste uppvisa ett behov av en ledarhund.

Förstoringsglas gör det möjligt att läsa även om du har nedsatt syn. Utöver glasögon med positiva linser kan ett förstoringsglas hjälpa till att urskilja liten text när närseendet är nedsatt.

Kikare kan användas för att förstora avlägsna och närliggande objekt. Kikare används oftast som hjälpmedel för rörlighet. De kan användas för att granska till exempel skyltar, vägskyltar och bussnummer.

I takt med att tekniken utvecklas kommer det ständigt ut nya enheter och applikationer på marknaden som hjälper dig att uppfatta din omgivning.

Det lönar sig alltid att testa enheter och applikationer innan du köper dem. Ekonomiskt stöd för vissa hjälpmedel kan fås från funktionshinderservicen eller FPA.

Smarttelefoner

De flesta smarttelefoner

 • förstorar text

 • skapar kontraster

 • fungerar med röststyrning

 • talar texterna.

Oftast kan du också ladda ner appar på din smarttelefon som hjälper dig med rörligheten.

Applikationer

Appar hjälper dig till exempel att utreda och visualisera:

 • vad som finns i omgivningen

 • hur du tar dig till destinationen

 • var den närmaste korsningen finns.

Vissa appar hjälper dig också att använda kollektivtrafiken.

Ledfyrar

En ledfyr anger var ett specifikt objekt befinner sig, till exempel huvudingången till en skola. Ledfyrar installeras vanligtvis på offentliga platser.

Fråga synrehabiliteringsenheten i ditt välfärdsområde om instruktioner för hur du skaffar hjälpmedel för teknisk orientering.

Kartor för personer med nedsatt syn gör det lättare att uppfatta omgivningen och hitta rutter.

Personer med nedsatt syn eller synskada kan till exempel ha nytta av:

 • bildkartor med tydliga kontraster och stor text

 • reliefkartor, som känns med fingrarna

 • dikteringskartor som dikteras till en telefon eller en dikteringsmaskin

 • digitala kartor som kan läsas eller lyssnas på via e-post.

Miljön kan också illustreras och beskrivas för personer med syn- och hörselskada med hjälp av till exempel en taktil skärm eller genom att rita på ryggen.

Uppdaterad 19.2.2024