Gå till sidans innehåll

Varför är hållningen viktig?

Hållningen påverkar bland annat kroppens funktion och ditt sätt att göra saker och vara verksam.

Fördelarna med en bra hållning

Det krävs möjligast lite muskelarbete för att upprätthålla en god ställning, vilket gör att kroppen inte överbelastas. En bra hållning gör det bland annat lättare att

  • vända på huvudet

  • prata

  • svälja

  • röra på dig

  • kontrollera balansen

  • andas

  • använda händerna.

Nackdelar med dålig hållning

Dålig hållning innebär en ojämn belastning på kroppen, vilket till exempel kan yttra sig som

  • muskelspänningar

  • begränsade rörelser

  • smärta.

Uppdaterad 21.2.2023