Gå till sidans innehåll

Guide för identifiering och egenvård av autonom dysreflexi

Den här guiden är avsedd för personer med ryggmärgsskador som riskerar att drabbas av autonom dysreflexi. Personer som har en ryggmärgsskada i nivå med halskotorna eller ovanför T6-nivån i bröstkotorna riskerar att drabbas av autonom dysreflexi. Autonom dysreflexi kan leda till en okontrollerad blodtryckshöjning, som i värsta fall är livshotande. Den här guiden är en allmän guide och den ersätter inte handledning som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Fråga vid behov vilka instruktioner i den här guiden som lämpar sig för just dig.