Gå till sidans innehåll

Hur kan jag minska andnöden?

Du kan lindra andnöden på många olika sätt, det viktigaste är att hitta ett sätt som fungerar för dig.

Ibland andas man snabbare och ytligare, till exempel efter ansträngning. Avslappnande ställningar hjälper till att lugna och fördjupa andningen och främjar lungventilationen.

Genom att välja en bra ställning för dig kan du lindra andnöden och slappna av bättre.

Se anvisningarna om olika ställningar:

Man kan lindra andnöden genom sluten läppandning. Använd sluten läppandning vid behov för att jämna ut andningen vid ansträngning eller andnöd.

Sluten läppandning syftar till att lindra andnöden genom att andas mot ett litet motstånd. Vid sluten läppandning andas man ut genom en smal öppning mellan läpparna.

Se anvisningen om sluten läppandning:

Frisk luft och en kall luftström mot ansiktet kan lindra andnöden. Du kan lindra andnöden genom att öppna ett fönster eller använda en bords- eller handfläkt för att rikta luftflödet mot ansiktet.

Slem kan orsaka andningssvårigheter och andnöd. Slem ökar också risken för luftvägsinfektioner, och därför är det viktigt att förbättra slemborttagningen. Det finns många olika metoder som du kan använda för att minska slembildningen.

Läs mer om behandling av slem:

Motion som gör dig andfådd är viktig för andningsorganen, och regelbunden motion kan hjälpa dig att förbättra din prestationsförmåga och förbättra lungventilationen.

Andnöd och den rädsla som eventuellt förknippas med ett andnödssanfall kan leda till minskad motion. Du bör dock motionera eftersom det kan minska andnödssymtomen och förbättra toleransen mot symtomen.

Läs fler tips om motion:

Svaga andningsmuskler kan orsaka eller förvärra andnöd. Du kan stärka dina andningsmuskler med hjälp av andningsövningar och hjälpmedel för andningsövningar. Motion som gör dig andfådd förbättrar andningen, vilket också stärker andningsmusklerna.

Se anvisningar om hur du tränar andningen:

Vid andnöd ökar användningen av hjälpandningsmusklerna och andningsarbetet.

Psykisk ångest kan orsaka andnöd, och rädslan för andnöd kan förstärka känslan av andnöd.

När du slappnar av blir din andning djupare och din andningsfrekvens minskar. Avslappningstekniker kan vanligtvis hjälpa till att minska rädslan för andnöd och främja en känsla av kontroll. Avslappning handlar om att släppa taget och att släppa kontrollen.

Det är viktigt att upprätthålla och främja rörligheten i bröstryggen och bröstkorgen.

Ytlig andning i samband med andnöd minskar rörligheten i bröstryggen och bröstkorgen. En stel bröstkorg minskar lungornas utrymme att expandera åt sidorna och förvärrar andnöden.

Se anvisningarna om hur du tränar bröstkorgens rörlighet och gör andningsövningar med hjälp av en duk:

Att gå ner i vikt underlättar ofta andningen, eftersom övervikt belastar andnings- och cirkulationsorganen och kan göra det svårare att andas. Att minska övervikten främjar andningsrörelsen och diafragmans funktion samt bröstkorgens expansion.

Läs mer om viktkontroll:

Ett rörelsehjälpmedel kan vara användbart om du får andnöd vid ansträngning. Med till exempel en rollator kan du ta pauser genom att sätta dig ner. Käppar kan göra det lättare att andas när du går.

Uppdaterad 12.1.2024