Gå till sidans innehåll

Cancer och psykiskt välbefinnande

Den här guiden ger dig information, stöd och tips om hur du kan främja ditt eget och dina närståendes psykiska välbefinnande under den svåra livssituationen som orsakas av din cancersjukdom. Observera att detta är en allmän guide för dig som insjuknat i cancer. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar som du har fått, eller tala med den personal som vårdar dig. Guiden har tagits fram i samarbete med Cancerorganisationerna.