Gå till sidans innehåll

Hur påverkar bukkirurgi sexualiteten?

Bukkirurgi kan påverka sexualiteten antingen tillfälligt eller permanent.

Flera sjukdomar och behandlingar påverkar sexualiteten och dess förverkligande, det vill säga sex. Insjuknandet medför ofta många slags bekymmer och oro, och frågor som rör sexualiteten är vanligtvis inte det första man tänker på. Att prata om sex kan också kännas obekvämt.

Sexualiteten är en av människans grundläggande egenskaper, och sjukdom tar den inte ifrån oss. Du kan diskutera frågor som rör sexualitet och sex när de känns aktuella för dig. Hälsovårdspersonalens uppgift är att informera dig om hur olika behandlingar påverkar sexualiteten och sexualfunktionerna.

Sjukdomen och relaterade behandlingar kan:

  • minska sexualdriften

  • förändra självbilden

  • förorsaka smärta vid sex

  • förorsaka sexuell dysfunktion

  • påverka parförhållandet.

Sexualrelaterade problem kan behandlas på flera olika sätt.Efter en bukoperation försvinner oftast smärtan och dysfunktionerna då vävnaderna har läkt. Återhämtningen tar tid.

Uppdaterad 28.2.2024