Gå till sidans innehåll

Hur får jag vardagen att fungera smidigt när jag har en neurologisk sjukdom?

Det lönar sig att göra förändringar gradvis och att introducera ett sätt att underlätta vardagen i taget.

Om det behövs kan du be om råd eller hjälp av en annan person. Här är några sätt att göra din vardag enklare.

Observera att detta är en allmän guide. Följ alltid dina individuella anvisningar i första hand eller be om råd av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om vilka anvisningar som är lämpliga för dig.

 • Identifiera dina egna begränsningar och ta hänsyn till hur ditt hälsotillstånd påverkar till exempel din ork.

 • Undvik uppgifter där det finns risk för skada.

 • Sätt saker i prioritetsordning.

 • Tänk i förväg på i vilken ordning du utför de olika stegen i uppgiften.

 • Planera så att du kan fokusera på en sak i taget.

 • Tänk på vad du vill få gjort.

 • Välj en lugn plats och tidpunkt för uppgiften.

Tips

 • Fundera på vad som behöver göras. Gör en plan i vilken du antecknar de uppgifter du behöver göra och den tid det kommer att ta.

 • Stäng av störande ljud som tv eller radio och avsätt tillräckligt med tid för att utföra uppgiften.

 • Uppgifter som kräver särskild koncentration bör utföras vid en tidpunkt då det inte är bråttom.

 • Använd till exempel en kalender, påminnelsefunktioner på din smarttelefon eller anteckningar för att hjälpa dig att komma ihåg saker.

 • Upprätthåll allmän ordning och förvara dina saker på rätt plats.

 • Flytta undan föremål som du lätt kan snubbla över eller stöta emot.

 • Placera saker du använder så att de är lättåtkomliga och enkla att ta i bruk.

 • Välj ett lämpligt arbetsutrymme, en lämplig arbetsyta och lämpliga redskap för de olika uppgifterna.

 • Gör saker lite i taget enligt din ork och ta pauser när du känner för det.

 • Gör de viktigaste uppgifterna först och fokusera på en sak i taget.

 • Upprätthåll bekanta rutiner och skapa nya vid behov.

 • Använd dig av en kalender, minneslistor och påminnelsefunktionerna på din telefon.

 • Utför uppgifterna utan brådska och med omdöme, särskilt i utmanande situationer.

Tips:

Om du tycker att det är svårt att påbörja en uppgift kan du ställa in din telefon så att den larmar när du ska påbörja uppgiften.

När du ställs inför ett problem kan du stanna upp och fundera på olika alternativ för att lösa problemet. Om det behövs kan du skriva ner alternativen och jämföra dem.

Om du inte kan hitta ett föremål, ta dig tid att fundera på var du brukar förvara det och leta systematiskt.

Använd vid behov väl synliga minneslappar på platser där det är viktigt att beakta säkerheten, såsom "kom ihåg att stänga av strömmen".

Uppdaterad 3.5.2023