Gå till sidans innehåll

Förstoringsapparater

Förstoringsapparater gör möjligt att läsa och se på bilder, även om du har nedsatt syn. Förstoringsapparaten kan vara bärbar eller stationär och kan användas för att förstora och ändra textens eller bildens egenskaper.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa förstoringsapparatens lämplighet och säkra användning. 

Du kan köpa en förstoringsapparat på egen bekostnad, till exempel i en butik som specialiserat sig på hjälpmedel eller direkt från en importör.  

De beviljas på vissa grunder till personer med synnedsättning som medicinsk rehabilitering. 

Placera förstoringsapparaten på bordet och slå på strömmen.  

Be försäljaren eller den som lämnade ut förstoringsapparaten om anvisningar för hur du använder den.

Se videon:

Alla enheter har samma grundläggande funktioner:

  • ändra text- och bakgrundsfärger

  • förstora textstorleken.

Prova att ställa in förstoringsapparaten efter användningsändamål.

När du går till nästa rad, gå tillbaka till början av den lästa raden för att hitta nästa rad.

  • Du kan rengöra apparatens ytor med ett milt rengöringsmedel och en mikrofiberduk.  

  • Rengör skärmen med en ren mikrofiberduk.  

  • Använd inte diskmedel eller alkoholbaserade ämnen för att rengöra apparaten. 

Kontakta leverantören eller organet som lämnade ut apparaten i frågor som gäller underhåll.

Det finns olika typer av förstoringsapparater och de har olika egenskaper. Tala med en expert om vilken apparat som är rätt för dig.