Gå till sidans innehåll

Långvarig smärta och att komma i kontakt med kroppen i skogen

Skogsövningarna hjälper dig att hitta balansen mellan kropp och sinne.

I skogen kan du observera din kropp och dina tankar genom medveten närvaro i naturen. Att avleda uppmärksamheten från smärtförnimmelsen hjälper att lindra smärtan.

Övningarna hjälper dig att lära dig att rikta uppmärksamheten bort från smärtan och använda färdigheten i ditt dagliga liv. Din relation till upplevelsen av smärta kan också bli mer positiv. 

Det bästa sättet att behandla smärta är att öva varje dag.

Hitta en trevlig plats i skogen. Du kan sitta på en tuva, ligga på en klippa eller luta dig mot en trädstam. 

 • Blunda och var uppmärksam på känslorna i din kropp. Gå igenom alla delar av kroppen: ben, bäcken, mage, bröst, rygg, axlar, armar, nacke och huvud.  

 • Lägg märke till om du känner smärta, spänning eller någon annan obehaglig känsla i någon del av kroppen. Fundera på vilken typ av tankar de väcker hos dig.  

 • Observera smärtpunkten med acceptans och medkänsla.  

 • Öppna ögonen. Var uppmärksam på skogen, t.ex. träden, växterna, klipporna, stenarna och vattnet. Se på dem med acceptans och medkänsla.  

 • Välj ett objekt, t.ex. ett träd, en växt eller ett vattendrag. Observera dess former, färger, rörelser, ljud och väsen.  

 • Vad lägger du märke till? Vilka känslor väcker det hos dig?  

 • Välj ett annat objekt och observera det på samma sätt, dess former, färg, rörelse, ljud och väsen.  

 • Vad lägger du märke till? Vilken typ av känslor väcker objektet?  

 • Återför uppmärksamheten till din smärtpunkt. Du kan blunda. Vilka gemensamma drag har din smärtförnimmelse och det naturobjekt du observerar? 

Hitta en trevlig plats i skogen. Du kan sitta på en tuva, ligga på en klippa eller luta dig mot en trädstam. 

 • Slut ögonen. Fäst uppmärksamheten på känslorna i din kropp. Gå igenom alla delar av kroppen: ben, bäcken, mage, bröst, rygg, axlar, armar, nacke och huvud.  

 • Lägg märke till om du känner smärta, spänning eller någon annan obehaglig känsla i någon del av kroppen.  

 • Namnge känslan med det naturelement som du tycker beskriver känslan. Är den t.ex. som en vass sten, en förvedad trädstam, en hård klippa, en brännande blixt eller en rastlös myra? Tänk på det uttryck som bäst beskriver din smärta.  

 • Fokusera på det uttryck du har kommit fram till och håll din uppmärksamhet på smärtpunkten. Observera med medkänsla hur du känner dig.  

 • Var uppmärksam på din kropp igen, och försök nu hitta en del av din kropp som känns bra. Tänk på det bästa sättet att beskriva din goda känsla. Det kan vara som ett litet moln, mjuk mossa, varmt solsken, söta blåbär, en mild bris, en klar fågelsång, blå himmel eller en grön äng.  

 • Fokusera på det uttryck du har kommit fram till och håll uppmärksamheten på den del av kroppen som känns bra. Observera med medkänsla hur du känner dig. 

 • Gå igenom dessa två kroppsdelar genom att observera dem 2–3 gånger och fokusera på de uttryck du kommer fram till.  

 • Öppna ögonen. Observera ännu din omgivning. Hittar du element i naturen omkring dig som beskriver smärta och välbefinnande?  

 • Slutligen, hur känner du dig nu? Märker du någon förändring i smärtförnimmelsen?

Uppdaterad 7.6.2023