Gå till sidans innehåll

Bukkirurgins inverkan på sexualdriften

Den minskade sexualdriften efter en bukoperation är oftast övergående.

Det är mycket vanligt att insjuknandet förorsakar en minskad sexlust. Sexualdriften återkommer oftast när de mentala resurserna stärks och då behandlingarnas biverkningar lättar. Även din partner kan uppleva en minskad sexlust efter ditt insjuknande.

Insjuknandet kan medföra förändringar i humöret och därmed minska sexlusten. Oro över hälsan och de eventuella behandlingarna kan föra tankarna långt från sexualiteten till en lång tid och sex känns inte aktuellt.

Yttre förändringar i kroppen, som operationsärr, stomi eller avlägsnande av kroppsdelar, kan förändra självbilden och medföra osäkerhet. Kroppen kanske inte känns som sin egen till en början, och det kan vara svårt att acceptera förändringarna. Detta kan i sin tur tillfälligt påverka den sexualdriften.

I samband med en bukoperation kan man få medicinsk behandling, som påverkar sexualdriften. Sådana läkemedel är till exempel cytostatika i samband med canceroperationer, som försämrar allmänkonditionen tillfälligt.

Begränsningarna under konvalescenstiden kan oroa så att sex inte känns som en bra idé. Smärtan vid operationssåret kan skrämma eller förhindra dig från att ha sex på tidigare sätt.

Vissa bukoperationer kan medföra urin- eller avföringsinkontinens, diarré eller blödning från intimområdet. Detta kan göra att man känner skam och en minskad sexlust. Blödningarna kan dessutom förorsaka anemi eller generell trötthet, som i sin tur minskar sexlusten.

Ifall sex har haft en viktig roll i relationen innan insjuknandet, kan den minskade sexlusten belasta förhållandet. Insjuknandet och kroppens förändringar kan även förorsaka en minskad sexlust hos partnern. Bägge parter måste anpassa sig till nya utmaningar utifrån sina egna perspektiv. Det är bra att ge tid för anpassningen. Intimiteten och kommunikationen bör upprätthållas. Vid behov kan ni söka hjälp till exempel genom sexualrådgivning eller parterapi.

Uppdaterad 28.2.2024