Gå till sidans innehåll

Hjälpmedel vid sklerodermi

Förändringar i hud och leder samt smärta kan påverka hur väl man klarar av vardagliga aktiviteter. Det finns en rad olika hjälpmedel som kan underlätta aktiviteterna.

Man kan köpa hjälpmedel själv, till exempel på apoteket eller i välutrustade butiker.

Hjälpmedel kan på vissa grunder fås med betalningsförbindelse eller från vårdenheten, enligt individuellt behov. För att få hjälpmedlet måste man uppfylla de nationella grunderna för överlämnande av hjälpmedel. Hjälpmedel kan lämnas ut till personer vars funktionsförmåga är begränsad på grund av skada, sjukdom, åldrande eller utvecklingsförsening. Bedömningen av behovet av ett hjälpmedel görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Värmeprodukter gör det lättare att hålla sig varm, till exempel när man är utomhus, vilket förebygger att Raynalds syndrom, som ofta är förknippat med sklerodermi, förvärras.

Förändringar i händerna i samband med sklerodermi kan göra det svårt att greppa föremål. Det finns många olika hjälpmedel som kan användas för att underlätta greppandet. Till dessa hör bland annat:

 • öppnare

 • nyckelhållare

 • förtjockningar, till exempel på en penna eller en kratta

 • olika typer av griptänger

 • halkskydd.

Sklerodermi kan orsaka förändringar i tår och fötter. Med stödsulor kan man

 • stödja foten och göra det lättare att röra på sig

 • förhindra eller bromsa utvecklingen av felställningar och vävnadsskador

 • skydda fötterna genom att fördela belastningen och avbelasta smärtsamma områden.

Läs mer om inköp, användning och underhåll av stödsulor.

Skorna har till uppgift att

 • stödja fotens strukturer och göra det lättare att röra sig

 • skydda fötterna

 • förhindra eller bromsa utvecklingen av felställningar och vävnadsskador.

Om sklerodermin har orsakat besvärliga felställningar i foten och man inte i en vanlig butik hittar skor som gör det möjligt att röra på sig, kan man enligt behov få en betalningsförbindelse för antingen specialskor eller individuella ortopediska skor.

Handstöd rekommenderas vid smärta i handen eller vid svårigheter att fungera. Det finns olika typer av stöd för händerna. Du kan få hjälp med att välja rätt stöd av vårdspersonalen, till exempel en ergoterapeut.

Bekanta dig med och läs mer om olika typer av handstöd och stöd för lederna vid reumatiska sjukdomar.

Uppdaterad 5.1.2024